free
hit counter
چند دقیقه ای با سعیده قدس موسس خیریه ی محک اهوراوب
اگر بخواهیم از موفق ترین زنان ایران بنویسیم، مگر می شود نام سعیده قدس را ندید گرفت، آیا لقب ابر زن برای کسی که با موسسه اش ناجی جان میلیون ها کودک سرطانی شد زیاد است؟
   

Comments

Who Upvoted this Story

فایل های پیوست شده

http://rubanmag.com/sites/default/files/field/image/ghods.jpg