free
hit counter
فرهنگ و هنر | Published | اهوراوب
هفدانگ WWW.HAFDANG.COMرسانه ویدیویی هنر ایران و جهان فیلمی عجیب از استاد شجریان، بهروز وثوقی،کلهر و کیارستمی استاد شجریان , عباس کیارستمی , بهروز وثوق
   
پس از یورش تازیان، یعقوب فرمان به گردآوری اسناد و مدارک ایران کهن داد. این کار انجام شد و سپس در دوران سامانیان، کس یا کسان یا نهادی و به گفته فردوسی «انجمن»، به این اندیشه می‌افتد که برای ماندگاری بهتر و فراگیری بیش‌تر، تاریخِ فرهنگ و تمدنِ ایران را به شعر برگردانند. این کار انجام می‌شود و حاصل آن،
مطالعه بیشتر
شاه‌نامه‌ی فردوسی است. نخستین کسی که برای این ...
   
سریال نوروزی دیوار به دیوار قسمت ۲۳ به همراه پشت صحنه های شگفت انگیز